1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł

Ograniczenia w stosowaniu neuroleptyków w schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie