1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł

Ograniczenia stosowania leków psychotropowych w okresie ciąży i karmienia piersią

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 4, 21-51

Streszczenie

Praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat wpływu leków psychotropowych stosowanych u ciężarnych i karmiących piersią kobiet na rozwój płodu i niemowląt. Dotychczas opublikowane dane wskazują na to, że zawsze stosowanie leków psychotropowych zwiększa ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu. Szczególnie duże ryzyko istnieje podczas stosowania leków w pierwszym trymestrze ciąży. Największe ryzyko działania teratogennego związane jest ze stosowaniem leków normotymicznych, zwłaszcza przeciwpadaczkowych.
Jeśli stosowanie leków psychotropowych jest niezbędne należy podawać najmniejsze skuteczne i podzielone dawki leków. W ostatnich tygodniach przed porodem należy dawkę leków maksymalnie zredukować. Należy unikać stosowania leków psychotropowych u kobiet karmiących, szczególnie w okresie do 10 tygodnia życia oseska.