1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Sprawozdanie z warsztatów poświęconych poprawie jakości życia pacjentów chorych na schizofrenię