1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Sprawozdanie z 8 Kongresu Stowarzyszenia Psychiatrów Europejskich, Londyn 7-12 lipca 1996 r.