1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Leczenie padaczki

Krystyna Niedzielska1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. Zakład Neurofizjologii Klinicznej i II Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 2, 14-31

Streszczenie

Autorki przedstawiają współczesne zasady postępowania terapeutycznego u chorych z padaczką.