1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Działanie psychotropowe pochodnych kwasu walproinowego i innych leków przeciwpadaczkowych (przegląd piśmiennictwa)

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie