1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Artykuł

Wstępne wyniki stosowania dużych dawek piracetamu podawanych dożylnie u pacjentów z zespołem otępiennym

Hubert Kowalczys1, Szymon Niemcewicz1, Jacek Drojewski1, Wojciech Androsiuk1
1. I Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 77-82

Streszczenie

W pracy przedstawiono wstępne wyniki stosowania piracetamu dożylnie w dużych dawkach u pacjentów z zespołem otępiennym oraz ocenę aktywności ruchowej. Podczas leczenia nie obserwowano objawów ubocznych. Zaobserwowano poprawę w skalach klinicznych (Teście Informacji-Pamięci-Koncentracji oraz Krótkiej Skali Oceny Otępienia). Dodatkowo do oceny aktywności ruchowej pacjentów zastosowano aktografię, jako metodę obiektywną, pozwalającą dokładnie ocenić aktywność pacjenta w czasie leczenia. Analiza danych aktograficznych wykazała wzrost aktywności ruchowej pacjentów po leczeniu zarówno w czasie dnia, jak i w nocy.