1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Artykuł

Terapia monitorowana depresji

Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Paweł Kunicki1
1. I Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie; Zakład Biochemii Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 42-53

Streszczenie

Terapia monitorowana depresji nie polega jedynie na oznaczaniu stężeń leków przeciwdepresyjnych we krwi, a następnie zaliczaniu ich do zakresów subterapeutycznego, terapeutycznego lub potencjalnie toksycznego. Farmakoterapia monitorowana to metoda optymalizacji leczenia w odniesieniu do konkretnego pacjenta, realizowana na podstawie określonego modelu postępowania. Na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszym jest stan kliniczny pacjenta, dokonuje się ilościowej oceny zarówno efektu terapeutycznego, jak i działań niepożądanych, by w możliwie jak najkrótszym czasie ustalić sposób dawkowania leku.
Sprostanie wymogom terapii monitorowanej pociąga za sobą konieczność stworzenia zespołu badaczy różnych specjalności. Terapia monitorowana wymaga, bowiem umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami oceny (tak klinicznej, jak i laboratoryjnej) oraz sztuki właściwej interpretacji uzyskanych wyników badań.
Na podstawie przeprowadzonej kuracji u 15 pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi z powodu depresji endogennej podjęto próbę przedstawienia własnego modelu leczenia.