1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Artykuł

Porównanie wyników analizy ilościowej widma EEG u osób zdrowych i u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami

Wiktor Dróżdż1, Paweł Przybyłowski1, Marcin Ziółkowski1, Janusz Rybakowski1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy; Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu/Wisłą
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 70-76

Streszczenie

Celem niniejszego badania wstępnego było porównanie ilościowej analizy widmowej EEG osób chorych na schizofrenię w trakcie kuracji neuroleptycznej z dobraną grupą osób zdrowych. Stwierdzono różnice w czynności bioelektrycznej mózgu między mężczyznami i kobietami, zarówno u chorych na schizofrenię, jak i u osób zdrowych. Różnice czynności bioelektrycznej mózgu między chorymi na schizofrenię w porównaniu z osobami zdrowymi występowały głównie u kobiet i dotyczyły zwłaszcza okolic czołowych. Stwierdzono różnice w analizie widmowej EEG między grupą chorych na schizofrenię leczoną alifatycznymi pochodnymi fenotiazyny a grupą chorych leczoną pochodną piperydynową fenotiazyny. Wykazano także istnienie asymetrii międzypółkulowych czynności EEG u mężczyzn i kobiet chorych na schizofrenię oraz u mężczyzn z grupy kontrolnej.