1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Utajona niedoczynność tarczycy w przebiegu leczenia litem

Marcin Olajossy1, Janina Zaorska-Rajca1, Maciej Drożdżyk1, Maria Chuchra1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 87-90

Streszczenie

U 40 chorych leczonych litem oznaczono poziomy tyreotropiny (fSH), całkowitej trójjodotyroniny (T3) i wolnej tyroksyny (T4). Za wartość graniczną TSH, powyżej której rozpoznawano utajoną niedoczynność tarczycy przyjęto stężenie 5 mlU /L. U czterech pacjentów (10%) stwierdzono utajoną niedoczynność tarczycy. Ocena neuropsychologiczna po wprowadzeniu leczenia substytucyjnego L-tyroksyną wskazała na poprawę funkcji pamięciowych tych chorych.