1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Porównanie skuteczności ambulatoryjnego stosowania w ciągu roku neuroleptyków w formie depot w schizofreniach urojeniowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 56-70

Streszczenie

Oceniono wynik leczenia neuroleptykami stosowanymi w formie depot u 348 chorych, którzy z powodu schizofrenii byli hospitalizowani w klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w latach 1981-1991. Oceniano stan psychiczny (za pomocą CGI, BPRS i AMDP), funkcjonowanie społeczne (SAI) oraz objawy uboczne (ARI, SOZP) po 3, 6 i 12 miesiącach leczenia. Leczenie przerwano przed upływem roku u 59 pacjentów (17%) z powodu pogorszenia stanu psychicznego i u 17 (7%) ze względu na wystąpienie nasilonych objawów niepożądanych. W grupie 209 chorych, którzy kontynuowali leczenie przez rok porównano efekt terapii poszczególnymi lekami (haloperydol, flupentyksol, flufenazyna, perfenazyna, pipotiazyna, zuklopentyksol) i dokonano oceny ich działania. Wyniki wskazują na to, że neuroleptyki wykazujące duże powinowactwo do receptorów serotoninergicznych (flufenazyna, flupentyksol) powodowały mniej nasilonych objawów pozapiramidowych. Znaczne działanie tłumiące wykazały leki o dużym powinowactwie do receptorów Dl, alfal i Hl (zuklopentyksol, flufenazyna).