1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Porównanie jakości życia u chorych z zespołami depresyjnymi i białaczkami

Piotr Magiera1, Mikołaj Majkowicz1, Iwona Trzebiatowska1, Krystyna de Walden-Gałuszko1
1. Katedra i I Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM w Gdańsku