1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Ocena porównawcza metod leczenia rezydualnej schizofrenii przy użyciu neuroleptyków depot – zuclopenthixol vs flufenazyna

Bartosz Łoza1, Andrzej Czernikiewicz1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie; Oddział Psychiatryczny ZOZ w Parczewie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 71-76

Streszczenie

Porównano wyniki leczenia postaciami o przedłużonym działaniu flufenazyny (F) i zuclopenthixolu (Z) w dwóch 20-osobowych grupach pacjentów cierpiących na rezydualną postać schizofrenii. Podczas 3-miesięcznego okresu leczenia stosowano oba neuroleptyki w iniekcjach, co 3-4 tygodnie. W trakcie terapii ujawniły się istotne różnice w zakresie tłumienia objawów pozytywnych (FZ), łagodzenia objawów negatywnych (FZ) i nasilenia objawów ubocznych (FZ).