1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

New Data on Lerivon (Mianserin)

Erwin A. Douwes1
1. ...
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 105-110

Streszczenie

Praca omawia porównanie mianseryny, moklobemidu, fluoksetyny, fluwoksaminy i amitryptyliny pod względem uzyskanego stopnia poprawy oraz wyniki leczenia mianseryną stanów przewlekłego bólu i migren. (red.)