1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Immunopatologia choroby Alzheimera – kierunki terapeutyczne

Jerzy Leszek1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 21-30

Streszczenie

Autor referuje koncepcję immunopatologiczną zaburzeń w chorobie Alzheimera i wynikające z niej zamierzenia oddziaływań terapeutycznych. (red.)