1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków psychotropowych

Halina Matsumoto1, Maria Radziwon-Zaleska1, Michał Skalski1, Paweł Kunicki1
1. I Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie; Zakład Biochemii Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 3-16

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków psychotropowych oraz jego wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.