1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Efekt profilaktyczny skojarzonej terapii litem i karbamazepiną w chorobie afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz – doniesienie wstępne

Elżbieta Żelechowska-Ruda1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM Poznań
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 100-104

Streszczenie

Autorzy artykułu przedstawiają wstępne wyniki badań dotyczących efektu profilaktycznego skojarzonej kuracji litem i karbamazepiną w chorobie afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz. W badanej grupie 11 pacjentów dodanie karbamazepiny do nieskutecznej terapii litem spowodowało poprawę efektu profilaktycznego u 8 chorych (73%). Lepszy efekt terapeutyczny rejestrowano u pacjentów o krótszym okresie choroby i krótszym czasie kuracji litem. W trakcie terapii skojarzonej zmniejszyła się liczba objawów ubocznych w porównaniu z poprzednio rejestrowanymi podczas terapii węglanem litu.