1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Alprazolam (Xanax) w leczeniu zaburzeń lękowych – Doświadczenia Kliniki Psychiatrycznej we Wrocławiu

Andrzej Kiejna1, Krzysztof Małyszczak1, Jan Aleksander Beszłej1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 43-50

Streszczenie

Alprazolam, jako preparat benzodiazepinowy posiadający w swej strukturze chemicznej pierścień triazolowy obok typowego działania przeciwlękowego charakteryzuje się również działaniem przeciwdepresyjnym. Celem badania prowadzonego równolegle w kilku ośrodkach w Polsce była ocena skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa kuracji. We Wrocławiu badania przeprowadzono u 25 pacjentów z rozpoznaniem: uogólnione zaburzenia lękowe (GAD) i ze współistniejącymi objawami depresyjnymi, podczas 6-tygodniowego leczenia o ściśle określonym zakresie dawkowania. Działanie przeciwlękowe Xanaxu Wyraźnie uwidoczniło się po l tygodniu leczenia przy dawce około 2 mg per die i było równoległe z efektem przeciwdepresyjnym. Efekt leczniczy utrzymywał się przez cały okres podawania leku i nie towarzyszyły mu poważniejsze objawy niepożądane.