1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Alprazolam w leczeniu lęku uogólnionego z towarzyszącymi objawami depresyjnymi (badanie wstępne)

Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3,31-42

Streszczenie

U 27 chorych z rozpoznaniem lęku uogólnionego z towarzyszącymi objawami depresyjnymi oceniano (stosując skale depresji HAMD i MADRES oraz lęku HARS) wyniki leczenia alprazolamem. Wyraźna redukcja objawów (w podobnym stopniu lęku, jak i objawów depresji) wystąpiła już w pierwszym tygodniu leczenia, przy stosowaniu niewielkich dawek leku, a stopień poprawy objawowej uzyskany w ciągu pierwszych 14 dni leczenia nie uległ zmianie w 4 tygodniach terapii.