1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Artykuł

Pozycja inhibitorów monoaminooksydazy pierwszej, drugiej i trzeciej generacji w terapii depresji

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie